Acupunctuur

Acupunctuur is een traditioneel Oosterse geneeswijze waar in onze moderne westerse maatschappij steeds vaker voor wordt gekozen.

Acupunctuur is een zeer oude natuurlijke manier van genezen waarbij men de mens in zijn totaliteit, dus lichaam en geest, als integraal geheel in verbinding met de natuur beschouwd. Reeds duizenden jaren geleden heeft men deze visie ontwikkeld en verder uitgewerkt.

AcupuncturistAcupunctuur is dus een empirische geneeswijze. Door de duizenden jaren ervaring heeft het zich kunnen ontwikkelen en kunnen bewijzen. Maar rationeel als wij zijn in deze westerse wereld willen wij natuurlijk graag ook volgens de westerse normen bewijzen dat het werkelijk bestaat. “Eerst zien dan geloven” is ons motto. Om deze reden wordt er vandaag de dag dus regelmatig onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme en de effecten. En we kunnen er niet meer omheen, “acupunctuur werkt”.

De eerste geschriften (Nei-ching) zouden van ongeveer rond de 28e eeuw voor Christus zijn. Het bestaan ervan wordt pas vermeld in de “Annalen van de Han dynastie” (1e eeuw voor Christus) die naar geschriften uit de 3e eeuw voor Christus verwijzen. Pas na het aantreden van Mao (1949) gaan de landsgrenzen iets meer open en kan de kennis ook naar het westen worden gebracht. Dit was in eerste instantie mondjesmaat, pas in de jaren 60 nam de hoeveelheid aan kennis toe (met name in Engeland) om in de jaren 70 ook naar Nederland te worden overgebracht via de NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns). Dit is het moment geweest dat ook in Nederland de kennis verspreid kon gaan worden.

Op dit moment zijn er meerdere opleidingen in Nederland actief en is er zeer veel kennis beschikbaar. Daarnaast voert de NVA een actief beleid om de kwaliteit van zijn leden te waarborgen en te verbeteren.

Acupunctuur is bij bijna alle verzekeraars in hun polissen opgenomen waardoor in bijna alle gevallen de behandelingen deels of volledig vergoed worden. Per verzekeringsmaatschappij kan dus de mate van vergoeding van de behandeling verschillen. Kijk hier uw polis goed op na. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen. Wij zijn  aangesloten bij de beroepsvereniging NVA .  Het tarief van een half uur consult is  € 50,00. U heeft geen verwijzing van uw arts nodig, wij zijn vrij toegankelijk.

Geschikt voor diverse klachten. Acupunctuur is een geneeswijze en kan dus uitstekend voor een breed scala aan klachten worden ingezet. Te denken valt aan maag-/darmklachten, vrouwenklachten als zware, pijnlijke of afwezige menstruatie. Hoofdpijnklachten, hooikoorts, rugpijn.