Veiligheid ondanks afschalen corona maatregelen

door | 23 februari 2022

Op vrijdag 25 februari worden de meeste maatregelen omtrent de bestrijding van het coronavirus stop gezet. En hoewel het coronavirus (type omikron) minder ziekmakend is menen wij toch bepaalde maatregelen te moeten handhaven. Uiteraard gaan we uit van een goede hygiëne zoals handen wassen maar dit is zolang wij al werken gebruikelijk na ieder consult. De belangrijkste verandering is dat we constant de kwaliteit van de lucht meten met een CO2 meter. CO2 is ook uitgeademde lucht en indien iemand virus belast is zal bij een hoge CO2-waarde ook de kans op meer aanwezige virusdeeltjes in de lucht mogelijk zijn. Door de CO2-waardes laag te houden is het risico op overdracht minimaal. Ook naar de toekomst toe zullen we de kwaliteit van de lucht in de praktijk blijven monitoren. Dit doen we door goed te ventileren. Niet op een dagelijkse basis maar tussen alle behandelingen door. Juist in de koude jaargetijden wanneer wij bevattelijker zijn voor virale besmettingen.
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de maatregelen met betrekking tot veiligheid van de behandelingen dan kunnen wij u die natuurlijk te allen tijde mondeling toelichten.