Bestuurlijke afspraken pramedische zorg ondertekend

door | 20 juni 2019

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport, de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars hebben de bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg ondertekend. De partijen zetten hiermee in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, een rode draad door alle (vorig jaar) gesloten hoofdlijnakkoorden waarbij het functioneren van de patiënt centraal staat.

Minister Bruins: “De paramedische zorgsector speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte en als je klachten hebt, bij de behandeling daarvan. Uitgangspunt is: zorgen dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Door gevolgen van ziekte te beperken en als het kan te verbeteren. Vaak zit er wel een diëtist, fysiotherapeut of logopedist in de buurt, dicht bij huis en laagdrempelig die hier een bijdrage aan kan leveren”.

Met de afspraken wordt ingezet op het verder verbeteren van de kwaliteit door te investeren in onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen. De organisatiegraad wordt versterkt om de samenwerking met andere zorgverleners te verbeteren en paramedici beter zichtbaar en aanspreekbaar te maken in de regio. Het terugdringen van administratieve lasten blijft aandacht vragen en de behandelindex fysiotherapie wordt verder doorontwikkeld.

Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd, gericht op een kostprijsonderzoek in combinatie met een onderzoek naar de betaalbaarheid van de zorg en biedt inzicht voor de afzonderlijke beroepsgroepen. Informatie voor patiënten wordt verbeterd over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Ook wordt ingezet op Samen Beslissen waarbij patiënt en zorgverlener samen kijken welke zorg het beste past. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022).

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door Minister Bruins, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Bron; https://www.rijksoverheid.nl/