Beweging en gezonde voeding voorkomen Alzheimer

door | 24 november 2016

bewegenDe ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door achteruitgang van de verstandelijke functies en het geheugen, voornamelijk door plaquevorming in de hersenen als gevolg van opstapeling van eiwitten in en rond de hersencellen. Alzheimerkan op dit moment nog niet worden genezen. De behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen, maar doet verder niets aan de onderliggende oorzaken. Medicijnen kunnen de bestaande opstapeling van eiwitten niet verminderen. De beste manier om alzheimer te voorkomen is voldoende bewegen en gezond eten.

In de hersenen van alzheimerpatiënten vindt men opstapeling van het zogenaamde amyloid-bèta eiwit, dat een soort plaque vormt en de hersenscellen beschadigt, vooral dat gedeelte van de hersenen, die betrokken zijn bij het geheugen en de ruimtelijke oriëntatie. Door de opstapeling van amyloid-bèta verloopt de overdracht van boodschappen tussen de hersencellen niet goed meer en gaat de hersenfunctie achteruit.

Een ander kenmerk van alzheimer zijn tau proteïnen. Hersencellen hebben een soort skelet (cytoskelet) dat zorgt voor stevigheid, vorm en beweeglijkheid. Het bestaat uit buisvormige eiwitstructuren (microtubuli) die op hun plaats gehouden worden door gespecialiseerde proteïnen, de zogenaamde tau proteïnen. Bij alzheimer breken de microtubuli af en klonteren de tau proteïnen samen. Ze vormen ophopingen die neurofibrillaire kluwens genoemd worden. Ze beschadigen net als amyloid-bèta de zenuwcellen.

Uit een recent onderzoek blijkt dat mensen die veel bewegen en gezond eten (voedingspatroon dat lijkt op het mediterraan dieet) minder opstapeling van plaque in de hersenen hebben dan mensen die weinig of niet bewegen en minder of niet gezond eten. Mensen die al milde geheugenproblemen hebben, kunnen door beweging en gezonde voeding de opstapeling van amyloid en tau eiwitten in de hersenen afremmen en alzheimer voorkomen (Merrill DA, 2016).

Bron; placebonocebo (vorthexaequo)

Ook hier blijkt maar weer eens dat bewegen een belangrijke factor is op het verloop van het ziekteproces. Dit is al in talloze onderzoeken bij talloze ziektebeelden aangetoond. Bewegen bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog vele onderzoeken de positieve effecten van bewegen aantonen.