Carpaaltunnelsyndroom

door | 14 september 2015

carpaaltunnel syndroomHoe het carpaaltunnelsyndroom precies ontstaat weet men niet. Dat overbelasting een predisponerende factor is, is wel bekend. Meestal wordt bij een aanhoudend klachtenbeeld besloten tot operatief ingrijpen.

Echter via fysiotherapie en met name fasciale technieken is dusdanig ruimte te creëren voor pezen en zenuwen dat de pijn/tintelingen in de hand te verminderen cq. op te lossen zijn. Operen is in een latere fase alsnog mogelijk indien de therapie niet voldoende resultaat geeft. Daarnaast blijkt ook dat een tekort van vitamine B bij het carpaal tunnelsyndroom een rol speelt.

Lees meer op Wikipedia.