Cranberry’s versterken de werking van antibiotica

door | 18 september 2019

Cranberry’s worden in de natuurgeneeskunde ingezet voor de behandeling of de preventie van urineweginfecties. Bepaalde stoffen in cranberry’s, vooral oligomere proanthocyanidinen en D-mannose, verhinderen dat bacteriën die urineweginfecties veroorzaken, zoals uropathogene Escherichia coli, zich vasthechten aan de blaaswand. Cranberry-extract is een goed alternatief voor antibiotica, die resistentie veroorzaken zodat bacteriële infecties steeds moeilijker te behandelen zijn. Het heeft bovendien een veel bredere werking dan antibiotica, omdat het ook de immuniteit verhoogt en een antioxidatieve en ontstekingsremmende werking heeft.

Cranberry’s bevatten een speciaal soort proanthocyanidinen, dat het A-type genoemd wordt. De structuur van de hiervan in cranberry’s verschilt van die van andere bessen, omdat de catechinen (de kleinere componenten van de proanthocyanidinen) op een andere manier aan elkaar gebonden zijn, waardoor ze andere eigenschappen hebben. Andere bessen bevatten vooral proanthocyanidinen van het B-type. Proanthocyanidinen van het A-type zijn veel beter in staat om de vasthechting van uropathogene E. coli aan de blaaswand te verhinderen dan die van het B-type. Daarom zijn cranberry’s doeltreffender voor het voorkomen van urineweginfecties dan andere bessen (Blumberg JB, 2013).

Cranberry-extract verbetert ook de werking van antibiotica, zodat er minder antibiotica gebruikt moeten worden. In een recent onderzoek werden drie bacteriën die urineweginfecties (en andere infecties) kunnen veroorzaken – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa en Proteus mirabilis – in een celkweek behandeld met verschillende soorten antibiotica (sulfamethoxazol, nitrofurantoine, gentamicine, kanamycine, tetracycline en azitromycine). Wanneer cranberry-extract werd toegevoegd was er tot 98% minder antibiotica nodig om de bacteriën te doden, dan wanneer alleen antibiotica gebruikt werden. Dit effect wordt door de onderzoekers toegeschreven aan de proanthocyanidinen.

Als bacteriën in een laboratorium behandeld worden met antibiotica, ontwikkelen ze na verloop van tijd altijd resistentie. Wanneer cranberry-extract gecombineerd werd met tetracycline, kon het de resistentie van E. coli en Pseudomonas aeruginosa tegen de antibiotica volledig voorkomen. De bacteriën ontwikkelden geen resistentie. Dat is een heel belangrijke eigenschap in de strijd tegen antibioticaresistentie (Maisuria VB, 2019).

Zoals door de auteur ook vermeld heeft D-mannose ook de eigenschap om te verhinderen dat bacteriën zich hechten aan de blaaswand. Dit product kan als een zelfstandig voedingssupplement worden ingezet en heeft zeer krachtige anti-bacteriële eigenschappen.

Bron Placebonocebo©Hilde Maris, Uitgeverij VorthexAequo