Disbalans in energie

door | 16 maart 2016

Journaliste Sandra van Maanen en de illustrator Jos Diender hebben het volgende artikel geschreven welke recent is verschenen in diverse kranten waaronder het Brabants dagblad, de Gelderlander, de Stentor en anderen. Sandra en Jos gaan akkoord met het plaatsen van dit artikel.
bronvermelding: De Persdienst, de landelijke redactie van regionale dagbladen van Wegener.

Disbalans in energie 

Soms heeft iemand klachten waar de huisarts ook geen verklaring voor heeft. Zoals Anja Huys. Zij ging naar een homeopathisch arts. Met behulp van een apparaat checkte deze of haar klachten iets te maken hadden met een verstoorde energie op meridianen.

Het meten van ‘energie’ is niet nieuw, maar digitale homeopathie heeft wel een enorme stap vooruit gemaakt.

Beatrice Roldaan, homeopathisch arts in Arnhem, werkt sinds enige tijd met Asyra-PRO, een apparaat dat energieblokkades in organen en orgaansystemen opspoort. In het geheugen van het apparaat zijn meer dan 100.000 frequenties opgeslagen van bacteriën, virussen, toxische stoffen, medicijnen, allergenen en ook homeopathische geneesmiddelen. Door deze frequenties te vergelijken die in het lichaam wordt duidelijk of ze een verstoring veroorzaken. Hieruit volgt een advies voor eventueel andere voeding of een aanvullende behandeling. „Prettige bijkomstigheid is dat de meting geen belasting voor de patiënt oplevert. Via de huid (twee koperen staafjes in je handen zijn verbonden aan het systeem, red.) worden de onderzoeksgegevens naar de computer gestuurd”, zegt Roldaan die eerder werkzaam was in de reguliere geneeskunde. Ze merkte dat homeopathie mensen kon helpen met klachten op momenten waarop de reguliere geneeskunde geen antwoord heeft.

Anja Huys (54) is patiënte van Roldaan. Zij werd door haar onderzocht omdat verwoede pogingen een paar kilo af te vallen niet slaagden en ze veel last had van de overgang. Uit de meting kwam naar voren dat Anja’s problemen vooral het gevolg waren van foute keuzes in haar voeding. „Op de lijst verboden middelen prijkten juist producten waarvan ik dacht dat ze goed voor me waren. Tomaten, champignons en elke dag een bouillon om snoepzin te verdrijven. Bovendien bleek dat ik eenzijdig at. Zes weken heb ik elk ‘verboden’ product gemeden, homeopathische druppels en een aanvullend hormoonpreparaat geslikt. Al na een week voelde ik me veel beter en viel ineens anderhalve kilo af. Na zes weken was ik zo opgeknapt dat de lange lijst met verboden middelen werd beperkt tot vijf producten die ik levenslang moet mijden. Ik ben sinds jaren weer fit, opvliegers en nachtelijk transpireren komen bijna niet meer voor.” Bij een meting met de Asyra-PRO worden eerst de meridianen gecheckt. Het begrip meridiaan komt uit de Chinese geneeskunde. Die gaat ervan uit dat er energie door het lichaam loopt via specifieke banen. Door de meting wordt duidelijk welke organen of systemen in het lichaam worden belast. Vervolgens komt de vraag aan de orde waardoor deze belasting of disbalans in energie ontstaan is. Is het een virus, bacterie of parasiet?

Heeft het te maken met voeding, hormonen, zware metalen of belasting vanuit de omgeving? Op basis van prioriteiten (grootste obstakels worden eerst genoemd) geeft het lichaam antwoord op de checklist die de meetapparatuur doorloopt. Antwoorden die soms voorspel- en herleidbaar zijn (bijvoorbeeld hormonale klachten in een specifieke levensfase) maar ook verrassend.

Roldaan: „Zo kan duidelijk worden dat een in de kindertijd toegediende vaccinatie op latere leeftijd voor verstoring zorgt. Stoorzenders kunnen tot in lengte van jaren blokkades in het ingenieuze systeem van cellen veroorzaken, waardoor deze niet optimaal met elkaar communiceren. Niet goed functionerende organen kunnen fysieke en psychische klachten veroorzaken.”

Roldaan: „In feite is het een systeem waarmee je deze ruis opspoort. Juist bij somatisch (lichamelijk red.) onverklaarbare klachten kan zo’n meting duidelijkheid opleveren.Op basis van de herstellende energetische informatie wordt een homeopathische oplossing gemaakt, gebaseerd op het homeopathisch principe ‘genees het gelijke met het gelijkende’.”  De laatste stap is de voedings check. Opnieuw wordt binnen enkele minuten duidelijk of het lichaam moeite heeft met specifieke voedingsmiddelen. Dit resulteert in een voedingsadvies. „Is het lichaam verzwakt, dan is het verstandig het te reinigen van opgeslagen afvalstoffen, de darmflora te herstellen en eventueel tekorten aan te vullen. Zo maken we de weg vrij voor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam.”

Geïnteresseerd? En heeft u vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de site van Asyra Nederland