Dry Needling

Dry Needling is een therapie die in korte tijd aan populariteit heeft gewonnen. Dit is niet voor niks omdat er met deze behandelmethode goede resultaten worden geboekt bij diverse gewrichts-, spier- en pijnklachten.

De therapie is vrij simpel. De therapeut moet de spieren goed palperen (voelen) en op zoek gaan naar zogenaamde triggerpoints. Dit zijn pijnlijke spierknopen. Door deze spierknopen aan te prikken en de naald (over het algemeen) even te laten zitten zal de spierspanning/spierknoop verminderen cq. verdwijnen waardoor de klachten verdwijnen.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet. Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling is meer een mechanische therapie, waarmee met de naaldjes spierknopen worden aangeprikt. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: de zogenaamde ‘triggerpoints’ en is geen energetische behandeling.

dry needling naalden

Het uiteindelijke doel van Dry needling is de spier meer te laten ontspannen door de triggerpoints aan te prikken. Indien deze triggerpoints verdwijnen zal de spier meer ontspannen maar gelijktijdig zal ook de uitstraling naar andere regio’s opgeheven worden. Dit is namelijk een kenmerk van triggerpoints. Men kan klachten ervaren in een andere regio dan waar het triggerpoint zit (zogenaamde ‘referred pain’.

Dry needling is geen acupunctuur en heeft in tegenstelling tot acupunctuur geen energetisch kader en er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.
De behandelingen vallen onder het beroepsprofiel van de fysiotherapeut en worden dus ook onder fysiotherapie vergoedt.