Frozen shoulder

door | 14 september 2015

Frozen shoulder is een vastzittende schouder. Met andere woorden bewegingen van de schouder zijn gedurende langere tijd sterk beperkt.

Tot op heden zijn er geen duidelijke verklaringen voor het fenomeen. Wel neemt men aan dat er sprake is van risicofactoren die de kans op een Frozen shoulder vergroten. Enkele factoren zijn diabetes, ziekte van Parkinson of een te snel of langzaam werkende schildklier.

Onbehandeld kan men tot enkele jaren last hebben van dit fenomeen en alle beperkingen en pijn die dit met zich meebrengt. Het probleem bij een frozen shoulder is het feit dat meerdere structuren (pezen/spieren/kapsel) mee zijn gaan doen. Hierdoor wordt de problematiek complexer en dus ook moeilijker te behandelen. Maar door middel van triggerpoint therapie of dry needling in combinatie met fasciale technieken, tractie en translaties is er weer ruimte in het kapsel te creeeren waardoor u weer beter zal kunnen bewegen. Indien er meerdere gezondheidsproblemen zijn dan kan de therapie ondersteund worden door middel van bioresonantie.