Fysiotherapie aan Huis voor uw behandeling

Wist u dat de fysiotherapeut u ook thuis kan behandelen? Er zijn nog genoeg mensen die hier niet van op de hoogte zijn. Ook de behandelingen thuis worden vergoed door de verzekeraar.

Er zijn verschillende factoren waarop bepaald wordt dat u thuis behandeld kan worden.
Leeftijd kan een rol spelen. U bent niet meer in staat om een stuk te lopen/fietsen om naar de praktijk te komen. Of u heeft geen/onvoldoende mantelzorgers om u naar de praktijk te brengen.
Daarnaast zijn er diverse ziektebeelden die ervoor zorgen dan men minder mobiel is en men niet in staat is een praktijk te bezoeken.

Als gevolg van toenemende vergrijzing, maar ook het stijgen van de gemiddelde leeftijd verwacht men een enorme stijging van het aantal mensen met artrose. Vooral de onderste ledematen hebben hier last van. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat er in de, nabije, toekomst veel heupprotheses en knieprotheses geplaatst gaan worden. Tegenwoordig ligt men hier slechts twee, drie dagen mee in het ziekenhuis en de verwachting is dat het zelfs een dagbehandeling gaat worden. De eerste paar weken zullen dus best even pittig zijn. Maar ook dan kan de fysiotherapeut u thuis komen behandelen.

Een fysiotherapeut die bij u thuiskomt om behandeling te bieden, kan een waardevolle optie zijn voor mensen die niet in staat zijn om naar een fysiotherapiepraktijk te gaan. Dit kan te wijten zijn aan verschillende redenen, zoals beperkte mobiliteit, ernstige pijn, herstel na een operatie of andere medische aandoeningen.

De mogelijkheid om een fysiotherapeut thuis te ontvangen, maakt het voor patiënten gemakkelijker om de nodige zorg te krijgen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over transportproblemen of extra belasting van hun lichaam. Het kan vooral gunstig zijn voor ouderen, mensen met een handicap of chronische aandoeningen, en mensen die in afgelegen gebieden wonen.

Wanneer een fysiotherapeut bij u thuiskomt, zal hij of zij een grondige evaluatie van uw conditie uitvoeren en een behandelplan opstellen dat specifiek is afgestemd op uw behoeften. Dit kan verschillende behandeltechnieken omvatten, zoals oefentherapie, massage, mobilisatietechnieken, warmte- en koudetherapie, elektrotherapie en advies over houding en ergonomie.

Een van de voordelen van thuisbehandeling is dat de fysiotherapeut de mogelijkheid heeft om uw huiselijke omgeving te observeren en specifieke aanpassingen of advies te geven met betrekking tot uw dagelijkse activiteiten. Dit kan helpen om een veilige en gezonde omgeving te creëren die bevorderlijk is voor uw herstel en het voorkomen van verdere klachten. Ook dan kan de fysiotherapeut u thuis komen behandelen.

Bovendien biedt thuisbehandeling een persoonlijkere ervaring, waarbij de fysiotherapeut de mogelijkheid heeft om nauwer met u samen te werken en uw voortgang op de lange termijn te monitoren. U kunt vragen stellen, uw zorgen delen en actief deelnemen aan uw eigen herstelproces.

Fysiotherapie aan Huis

Waarom fysiotherapie aan huis:

  • Behouden of vergroten van de zelfstandigheid
  • Het beter functioneren van de dagelijkse activiteiten bv van eigen omgeving
  • Ziekenhuisopnames voorkomen of verkorten
  • Revalidatie thuis
  • Palliatieve zorg
  • Houdings adviezen
  • Pijnbestrijding
  • Oedeem
  • Ademhaling

Wij komen graag als fysiotherapeut uw thuis behandelen.