Fysiotherapie aan Huis

Wist u dat de fysiotherapeut u ook thuis kan behandelen? Er zijn nog genoeg mensen die hier niet van op de hoogte zijn. Ook de behandelingen thuis worden vergoedt door de verzekeraar.

Er zijn verschillende factoren waarop bepaalt wordt dat u thuis behandeld  kan worden.
Leeftijd kan een rol spelen. U bent niet meer in staat om een stuk te lopen/fietsen om naar de praktijk te komen. Of u heeft geen/onvoldoende mantelzorgers om u naar de praktijk te brengen.
Daarnaast zijn er diverse ziektebeelden die ervoor zorgen dan men minder mobiel  is en men niet in staat is een praktijk te bezoeken.

Als gevolg van toenemende vergrijzing , maar ook het stijgen van de gemiddelde leeftijd verwacht men een enorme stijging van het aantal mensen met arthrose. Vooral de onderste ledematen hebben hier last van. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat er in de, nabije, toekomst veel heupprotheses  en knieprotheses geplaatst  gaan worden. Tegenwoordig ligt men hier slechts twee, drie dagen mee in het ziekenhuis en de verwachting is dat het zelfs een dagbehandeling gaat worden. De eerste paar weken zullen dus best even pittig zijn. Maar ook dan kan de fysiotherapeut u thuis komen behandelen.

Fysiotherapie aan Huis

Waarom fysiotherapie aan huis:

  • Behouden of vergroten van de zelfstandigheid
  • Het beter functioneren van de dagelijkse activiteiten bv van eigen omgeving
  • Ziekenhuisopnames voorkomen of verkorten
  • Revalidatie thuis
  • Palliatieve zorg
  • Houding’s adviezen
  • Pijnbestrijding
  • Oedeem
  • Ademhaling

Wij komen graag als fysiotherapeut uw thuis behandelen.