Long covid of post covidsyndroom

door | 11 mei 2022

Ongeveer 10% van de mensen die Covid hebben doorgemaakt herstellen niet volledig maar ontwikkelen long-covid of het zogenaamde post-covid-syndroom. Bijbehorende klachten kunnen zijn; kortademig, vermoeidheid, chronische hoest, hartkloppingen, hoofdpijn, geheugenproblemen, spierzwakte, slaapproblemen en nog vele andere klachten.
In de praktijk blijkt dat bepaalde karakter eigenschappen kunnen bijdragen aan het in stand houden van dit syndroom. Belangrijk is dat u deskundig begeleid wordt, waarbij een stabiele opbouw van uw conditie een vereiste is. Wij hebben contracten met alle verzekeraars in Nederland en kunnen u hierbij begeleiden.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 023 5654906 of e-mailen naar info@fysiotherapiehoofddorp.nl