Praktijk open ondanks Coronavirus?

door | 17 maart 2020

WIJ ZIJN OPEN

DEZE PRAKTIJK HANTEERT DE MAATREGELEN ZOALS DOOR RIVM EN BEROEPSGROEPEN GEADVISEERD

Standpunt Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie;

Het KNGF volgt de adviezen van het RIVM en de GGD omdat alleen zij de situatie rond het virus in Nederland kennen. Vooral tijdens een crisis als deze is het belangrijk dat organisaties, en ook organisaties in de zorg, één beleid voeren en één advies volgen.

Moeten we als praktijk voor onbepaalde tijd dicht gaan?
Als jouw praktijk in een risicogebied staat of het coronavirus bij jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt welke maatregelen er moeten worden getroffen. Het sluiten van de praktijk is een voorbeeld van zo’n maatregel.

Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen?
Kwetsbare mensen wordt geadviseerd om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Mensen wordt daarnaast verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden. Weeg dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf. Patiënten die zelf twijfelen kun je ook verwijzen naar thuisarts.nl.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Het wordt iedereen verzocht om het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dat geldt ook voor ons. Weeg daar dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf is als je iemand bezoekt.


Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Op dit moment zijn acupunctuurpraktijken welke zijn aangesloten bij de NVA gesloten tot ten minste 28 april 2020.


Algemene maatregelen

 • Was je handen regelmatig*
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

*Wanneer moet ik mijn handen wassen?

Was je handen in ieder geval:

 • als je handen vuil zijn;
 • voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
 • na een toiletbezoek;
 • na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!)
 • na het snuiten van de neus;
 • na het buitenspelen;
 • na het verschonen van een kind;
 • na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
 • na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.