Patiënt Van Complementaire Huisarts Maakt Minder Zorgkosten

Patiënten van huisartsen die reguliere en aanvullende zorg combineren, maken beduidend minder zorgkosten voor de basisverzekering, blijkt uit onderzoek van Peter Kooreman, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en Erik Baars, lector aan de Hoogeschool Leiden.Een opvallende uitkomst volgens de onderzoekers die er 4 mogelijke verklaringen voor hebben. Nader onderzoek is echter van belang om… Lees meer »

Suiker slecht voor Cholesterol en Bloeddruk

Nieuwe richtlijnen van het WHO (Wereld gezondheidsorganisatie) stellen dat een volwassene maximaal 25 gram suiker per dag zou moeten gebruiken (= ± 5 suikerklontjes). Bij ons ligt de gemiddelde consumptie op het dubbele. Een overmatig gebruik van suiker wordt in verband gebracht met obesitas, verschillende chronische ziekten maar ook cardiometabole factoren. In een recente meta-analyse… Lees meer »

Nog Even Over Cholesterol

Dat de wetenschap nog lang niet weet hoe het cholesterol verhaal werkelijk in elkaar zit blijkt wel weer uit de volgende studie. Hieruit blijkt namelijk dat de kans op een vroegtijdig overlijden onder ouderen juist groter is naarmate het cholesterol gehalte lager is. Overigens was uit andere studies al gebleken dat ouderen met een lage cholesterolspiegel een vergrote… Lees meer »

Het is weer tijd voor Vitamine D-Suppletie

Uit onderzoek komt naar voren dat 90% van de Britten gedurende de winter en lente een vitamine D tekort bleken te hebben. Verondersteld wordt dat deze waarden ook op de Nederlandse populatie van toepassing is. Maar zelfs in de zomermaanden blijken grote delen van de bevolking een tekort te hebben aan vitamine D. De reden hiervoor is… Lees meer »

Electromagnetische Straling Vormt een Belasting

Mensen zijn bioelectrische systemen. Bekend zijn de onderzoeken die gedaan worden aan het hart de hersenen en de spieren. Respetievelijk bekend als ECG, EEG en het EMG. Ook is het bekend dat voor de stofwisseling van de cel dat spanningsverschillentussen het interne en externe milieu een rolspelen. Dus waarom zouden wij niet beïnvloed kunnen worden door… Lees meer »

Voedingstekorten Bij Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)

Ongeveer 10% van de Nederlanders heeft last van PDS, dat zijn dus meer dan 1,5 miljoen Nederlanders. De meest voorkomende klachten zijn buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree of juist obstipatie. Daarnaast heeft 20% van de PDS-patiënten ook last van psychische klachten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de rol die serotonine hierin speelt. Ongeveer 80%… Lees meer »

Resolutie NATUURGENEESKUNDE

De Amerikaanse Senaat heeft resolutie S. RES. 221 over natuurgeneeskunde unaniem aangenomen. De resolutie erkent de waarde van de natuurgeneeskunde als een veilige, effectieve en betaalbare methode. Amerikanen krijgen de aanbeveling zich op de hoogte te laten brengen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen. De American Association of Nurse… Lees meer »

Restless Legs Syndroom

Ongeveer 10% van de Nederlanders lijdt aan het restless legs syndroom (RLS). Hiervoor kan een onderliggende oorzaak aanwezig zijn. Mensen met aandoeningen blijken vaker te lijden aan het RLS.Zwangere vrouwen, mensen met nierproblemen, mensen met darmproblemen en kinderen met ADHD hebben aantoonbaar vaker last. Vooral ijzer tekort speelt een rol. Dit zou ook kunnen verklaren waarom de… Lees meer »

Notenconsumptie: Lagere Sterftekans

Uit een onderzoek van de NLCS (Nederlandse Cohortstudie) blijkt dat het regelmatig eten van noten kan bijdragen aan een langere levensduur. Dit blijkt uit een studie waarbij een relatie werd vastgesteld tussen de consumptie van noten en pinda´s en een lager sterfterisico. Het project omvatte maar liefst een onderzoek bij een groep van 120.852 mensen… Lees meer »

Levend Bloed Analyse LBA

Levend bloed analyse (LBA) biedt een hele andere kijk op bloed en met veelal verrassende uitkomsten. Wat een standaard bloedonderzoek niet laat zien, kan wel aan het licht komen bij een Levend bloed analyse. Door middel van een vingerprik nemen wij een druppeltje bloed af. Dan wordt dat onder de microscoop geanalyseerd en bekeken, dit… Lees meer »