Regelmatige notenconsumptie: lagere sterftekans

door | 16 maart 2016

Uit een onderzoek van de NLCS (Nederlandse Cohortstudie) blijkt dat het regelmatig eten van noten kan bijdragen aan een langere levensduur. Dit blijkt uit een studie waarbij een relatie werd vastgesteld tussen de consumptie van noten en pinda´s en een lager sterfterisico. Het project omvatte maar liefst een onderzoek bij een groep van 120.852 mensen tussen de 55 en 69 jaar.

Na 10 jaar follow-up bleek het sterfterisico bij mensen die dagelijks tenminste 10 g noten (alle soorten, inclusief pinda´s) aten zo´n 23% lager te zijn dan bij personen die deze producten niet consumeerden. Behalve de mortaliteit werd ook gekeken naar sterfte per doodsoorzaak.

Er werd ook een lager risico gevonden om te overlijden aan aandoeningen als luchtweg aandoeningen, diabetes, kanker en neurodegeneratieve ziektes. Overigens werd voor pindakaas, waarschijnlijk vanwege een andere nutriëntensamenstelling, geen beschermend effect gevonden.

Van den Brandt PA, Schouten LJ, International Journal of Epidemiology nr 11 juni 2015