Tag archieven: Fysiotherapie

Acupunctuur & Depressie

Uit recent Brits onderzoek blijkt dat het toepassen van naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie opvallende verbeteringen oplevert. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuurbehandeling ondergingen, waren hun klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt. Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen… Lees meer »

Conditietraining ( individueel )

Er zijn veel aandoeningen cq. ziekten die een (negatieve) invloed hebben op de conditie. Aandoeningen zoals MS, diabetes, claudicatio intermittens / etalagebenen kunnen gepaard gaan met vermoeidheid. Als men zich moe voelt is men minder gemotiveerd om te bewegen. Als men minder beweegt gaat de conditie achteruit en als de conditie achteruit gaat is men eerder… Lees meer »