Tractus iliotibialis frictiesyndroom

door | 14 september 2015

frictie syndroom knieIndien men een horizontale lijn boven de knieschijf doortrekt naar de buitenzijde van het been dan voelt men een knobbeltje. Dit is een natuurlijke verhevenheid op het bot. Over dit botpuntje loopt een grote peesplaat welke tijdens het (hard-)lopen hier druk op uitoefent. Met name bij hardlopers kan hier irritatie ontstaan. Indien dit het geval is gaat het vaak gepaard met heftige pijn.

De klachten ontstaan veelal als gevolg van overbelasting en niet geheel onbelangrijk als gevolg van te lang doorlopen op oude sportschoenen (waar de demping inmiddels grotendeels uit verdwenen is). Er kunnen verschillende structuren aangetast zijn. Het botvlies, de peesplaat of de tussenliggende slijmbeurs. De pijn is vaak zeer scherp, hardlopen is niet meer mogelijk.

Tractus iliotibialis frictiesyndroom