Cholesterol : goed of slecht?

Daar kan ik heel kort over zijn. Er is geen goed of slecht in dit verhaal. Alle vormen van cholesterol zijn noodzakelijk voor een goed functioneren van het lichaam.

Het is erg moeilijk om in een kortverhaal goed uit te leggen wat de functies zijn van cholesterol en waarom we met ze allen geloven dat we er bang voor moeten zijn. We krijgen per slot van rekening constant te horen dat ons cholesterol te hoog is en we medicijnen moeten slikken om het omlaag te krijgen (met name het LDL). Echter er is nooit onomstotelijk bewijs geleverd dat we aderverkalking en daardoor hartinfarcten/herseninfarcten krijgen van een te hoog cholesterol. Ook ziet men geen daling van de hart en vaatproblematiek AVG gebruik van de statines.

Cholesterol is een belangrijke stof die wordt gebruikt in de celwand van onze lichaamscellen. Het is nodig voor de aanmaak van vitamine D en belangrijke hormonen als testosteron en oestrogeen.

De aanmaak ervan vindt op diverse plekken plaats in ons lichaam. De grootste productie vindt plaats in de lever, daarnaast wordt het ook in de bijnieren, darmen en de testes of de ovaria aangemaakt. Als we cholesterol via de voeding naar binnen krijgen dan maakt het lichaam gewoon minder cholesterol aan. Al zouden we 25 eieren op een dag eten dan heeft dit amper invloed op het stijgen van de cholesterolspiegel in ons bloed.

Als de arts de cholesterol wil verlagen dan hebben we het over de cholesterol in het bloed. Dit maakt slechts voor 10% deel uit van de totale cholesterol van ons lichaam. De overige 90% heeft het geen invloed op.

Overigens wordt er onderscheid gemaakt in “native” cholesterol en geoxideerd cholesterol. Dat laatste is een gevaarlijke vorm van cholesterol maar speelt een ondergeschikte rol in het menselijk lichaam. Kortom de medicatie is zinloos.
in het abstract van de studie ” LDL-cholesterol; slecht cholesterol of slechte wetenschap” van Athonny Colpo (verschenen in het journal van Physicians and Surgeons Staat) staat dan ook de volgende conclusie; A potential causative role in atherosclerosis and heart disease has indeed been detected for oxidized LDL, but this form of LDL shows no correlation with serum levels of native LDL. Rather, individual antioxidant status appears to be a key factor influencing serum concentrations of oxidized LDL.

Het boek van dr. Walter Hartenbach doet haarfijn uit de doeken wat de zin en onzin isdr. W. Hartenbach
omtrent het cholesterolverhaal.

Waar is cholesterol bijvoorbeeld goed voor:

  • Geheugen,
  • Seksualiteit, want cholesterol is de bouwsteen van vele (steroïde) hormonen,
  • Spijsvertering, omdat galzuur onder andere uit cholesterol bestaat,
  • Botaanmaak, want vitamine D is pas opneembaar als we genoeg cholesterol hebben,
  • Energieaanmaak, omdat cortisol, een bijnierhormoon vooral bestaat uit cholesterol,
  • Het hart, want te weinig cholesterol verstoort de uitwisseling van kalium en natrium, wat slecht is voor het hart,
  • Tegen kanker, met name omdat cholesterol omega 3 en omega 6 eiwitten vervoert, die kanker tegenwerken door meer zuurstof in de lichaamscel toe te laten,
  • Spieropbouw omdat cholesterol nodig is voor natuurlijke anabole steroïden die de spieropbouw verzorgen.

Uit dit rijtje blijkt dat cholesterol belangrijk is voor het menselijk lichaam, Veel professoren vinden het onbegrijpelijk dat de geneeskunde wordt geregeerd door farmaceutische fabrikanten, die een onjuist beeld schetsen van de oorzaak van hart- en vaatziekten.

Japan
In Japan wordt relatief mager gegeten, het cholesterolgehalte van de Japanners is vrij laag en het hartinfarct is er betrekkelijk zeldzaam. Japanners zouden dus minder ader verkalkt moeten zijn dan westerlingen, die een beduidend hoger cholesterol hebben.

Twee Amerikaanse pathologen, Ira Gore en A. E. Hirst, onderzochten dat in samenwerking met Yahei Keseki, een Japanse collega. Ze beschreven nauwkeurig de mate van atherosclerose in de aorta’s van 659 Amerikanen en 260 Japanners. Zoals verwacht vonden ze dat de aderverkalking in beide groepen toenam met de leeftijd.

Binnen de respectieve leeftijdsgroepen was er weinig verschil in de mate van aderverkalking. Vóór hun 60-ste jaar waren de Amerikanen een tikje meer ‘ader verkalkt’ dan de Japanners, maar tussen de 60 en 80-jarigen was er geen enkel verschil meer en vanaf 80 jaar hadden de Japanners zelfs een tikkeltje meer aderverkalking dan de Amerikanen!

De pathologen J.A. Reisch uit Minnesota en N. Okabe uit Kyushu in Japan publiceerden een soortgelijke studie. Zij onderzochten de halsslagaders van 1408 Japanners en meer dan 5000 Amerikanen en constateerden dat Japanners van alle leeftijdsgroepen, ondanks lagere cholesterolwaarden, meer atherosclerose hadden dan de Amerikanen.

Finland en Rusland
Er zijn dus al legio onderzoeken gedaan, die eenduidig naar het feit wijzen dat cholesterol en hart- en vaatziekten niets met elkaar te maken hebben. In Finland en Rusland is het algemeen aanvaarde wetenschap dat verhoogde cholesterolspiegels geen risicofactor zijn voor hartproblemen. In die landen zegt men juist het omgekeerde: verlaagde cholesterolspiegels zijn een risicofactor voor hart- en vaatziekten

Bekijk hier op YouTube de kritische uitzending van Radar uit 2007 over dit onderwerp
Deel 1; https://www.youtube.com/watch?v=rN5yj1Tje_w
Deel 2; https://www.youtube.com/watch?v=aHJ02jKiAfE